fbpx

Van Swaay Projectontwikkeling

De activiteiten gericht op projectontwikkeling zijn ondergebracht bij Van Swaay Projectontwikkeling. Met verwerven van grondposities worden projecten van kavelaankoop tot sleuteloverdracht ontwikkeld. Van Swaay Projectontwikkeling ontwikkelt voor eigen rekening en risico, in opdracht van of in samenwerking met derden.

Klantgericht ontwerpen en ontwikkelen, waarin de eindgebruiker centraal staat, is maatwerk leveren. Het leveren van maatwerk op grote schaal is complexer dan seriematige bouw. Door de samenwerking van beide disciplines “bouw” en “ontwikkeling”, bijgestaan door de ondersteunende afdelingen, waarbij we gebruik maken van ieders knowhow, kan Van Swaay slagvaardig zijn. Of het om enkele of tientallen woningen gaat, maakt voor ons geen verschil.

Duurzame projecten die kloppen

“Alleen als je de betreffende omgeving tot in detail begrijpt en respecteert, kom je tot succesvolle projecten”. Dat is de essentie van de bedrijfsfilosofie van Van Swaay Projectontwikkeling. Het samenspel van de door ons in te brengen disciplines en onze analyse van het project vanuit alle relevante invalshoeken levert waardevolle informatie op. Iedere stap in het ontwikkelingstraject toetsen we aan deze informatie. Uiteindelijk leidt dat tot duurzame projecten die in al hun facetten kloppen.