Uitbreiding en herinrichting schoolgebouw met 10 lokalen Bilthoven